OFERTA

CZYSZCZENIE WENTYLACJI

 • czyszczenie kanałów wentylacyjnych
 • czyszczenie anemostatów, wymiana filtrów
 • dezynfekcja 

CZYSZCZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

 • czyszczenie komory

 • czyszczenie wentylatorów w centrali

 • wymiana filtrów

 • czyszczenie wyrzutników

 • dezynfekcja

CZYSZCZENIE WENTYLACJI SYSTEMÓW KUCHENNYCH

 • czyszczenie okapów

 • czyszczenie kanałów

 • czyszczenie wentylatorów

 • czyszczenie systemów p-poż w okapach

 • czyszczenie lamp UV

 • środki chemiczne posiadające Atesty PZH

CZYSZCZENIE WENTYLATORÓW

 • czyszczenie wentylatorów wyciągowych

 • czyszczenie wentylatorów tłustego powietrza

 • czyszczenie wentylatorów technologicznych

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

 • czyszczenie systemów klimatyzacji

 • wymiana filtrów

 • dezynfekcja

CZYSZCZENIE NAGRZEWNIC KURTYNOWYCH POZIOMYCH I PIONOWYCH

 • czyszczenie

 • dezynfekcja

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW WYCIĄGÓW Z PIECÓW PIEKARNICZYCH

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych.

KONTROLA I PRZEGLĄDY ZANIECZYSZCZENIA WENTYLACJI

 • kontrola czystości kanałów, central, klap itd.

 • materiał fotograficzny lub filmowy

 • weryfikacja zabrudzenia i zagrożeń

MONTAŻ DEKLI REWIZYJNYCH

Montaż dekli w istniejących systemach klimatyzacji i wentylacji.

roboty do czyszczenia wentylacji

DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

 • dezynfekcja kanałów

 • dezynfekcja central

 • dezynfekcja klimatyzatorów

 • bezpiecznymi bezchlorowymi środkami posiadającymi atesty PZH

WYMIANA FILTRÓW

 • wymiana filtrów w centralach

 • wymiana filtrów w klimatyzatorach

POMIARY WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

Możliwość wykonania pomiarów potwierdzających wydajność badanych systemów wentylacyjnych.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA

Badania wykonywane są przy współpracy certyfikowanych laboratoriów.