Dezynfekcja wentylacji

Dezynfekcja wentylacji, central i kanałów wentylacyjnych

dezynfekcja wentylacji WarszawaRegularne czyszczenie central i kanałów wentylacyjnych to podstawa dbałości o jakość powietrza w pomieszczeniu. Dotyczy to zarówno pomieszczeń przemysłowych, jak i mieszkalnych. Niestety nawet regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych nie chroni użytkowników pomieszczeń przed ryzykiem związanym z namnażaniem się w komponentach instalacji wentylacji groźnych dla zdrowia wirusów, bakterii i grzybów. W tym przypadku niezbędna jest dezynfekcja wentylacji. Dotyczy to zarówno wentylacji mechanicznej, jak i kanałów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej. Dezynfekcja wentylacji to profesjonalna usługa, w ramach której działaniu specjalistycznych preparatów odkażających poddaje się wszystkie komponenty instalacji. W praktyce dezynfekcja wentylacji obejmuje więc działania, takie jak dezynfekcja central wentylacyjnych oraz dezynfekcja kanałów wentylacyjnych. Ze względu na charakter zagrożenia oraz możliwość rozprzestrzeniania się bakterii, wirusów i grzybów w instalacji każdorazowo zaleca się kompleksowe odkażanie wentylacji w całym obiekcie. Działania realizowane wyłącznie w obrębie wskazanych odcinków instalacji mogą się okazać nieskuteczne lub ich efekt będzie krótkotrwały.

Skuteczna i bezpieczna dezynfekcja wentylacji we wszystkich typach obiektów

Marka Fastpol od lat specjalizuje się w działaniach związanych z czyszczeniem i serwisowaniem instalacji wentylacji. Czyścimy, dezynfekujemy i serwisujemy zarówno centrale wentylacji mechanicznej, jak i kanały wentylacyjne. Obsługujemy instalacje domowe i przemysłowe, a także instalacje w obiektach komercyjnych, sportowych i użyteczności publicznej. Do dezynfekcji wykorzystujemy wyłącznie bezpieczny bezchlorowy środek dezynfekujący, co przekłada się na wysoką skuteczność działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom obiektu – obiekt może być użytkowany bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z dezynfekcją wentylacji, a nawet w trakcie ich trwania. 

Naszą siedzibą jest Warszawa. Działamy na terenie całego kraju oraz pozostałych krajów członkowskich UE. Obsługujemy nieruchomości i obiekty budowlane niezależnie od ich przeznaczenia. Dezynfekcja wentylacji, central i kanałów wentylacyjnych to usługa, którą możemy świadczyć jako usługę niezależną lub uzupełnienie zabiegów związanych z czyszczeniem instalacji wentylacji w obiekcie. Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub skorzystaniem z pomocy doraźnej zachęcamy do kontaktu. Nasi Specjaliści odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.